Skip to main content

Wat heb jij de afgelopen maand geleerd? Een vraag die steeds belangrijker wordt om bij stil te staan. De houdbaarheid van kennis is de afgelopen jaren exponentieel gedaald; In 1985 was dit 15 jaar, nu is dat gemiddeld nog maar 13 maanden. Dat betekent dat de kennis die je nu vergaart, over ongeveer 1 jaar al achterhaald of niet meer relevant is. Wat betekent dit voor de toekomst van ons werk en hoe blijf je relevant, productief en efficiënt als werknemer? Mee kunnen gaan in veranderingen vraagt van ons dat we onze manier van denken en doen continu aanpassen om te kunnen bieden wat er op dat moment van ons wordt gevraagd. Het vraagt om een leven lang leren. Werken wordt daarom steeds meer gelijk aan leren.

Dit geeft leidinggevenden een grote verantwoordelijkheid; zij moeten kunnen anticiperen op mogelijke veranderingen en hun team helpen om daar snel op in te kunnen spelen om succesvol te blijven in de toekomst. We zien daarom dat het ‘managen’ van mensen steeds minder belangrijk wordt en de focus juist ligt op het faciliteren van leren en het bijdragen aan de ontwikkeling van een leercultuur binnen de organisatie. Want; schaalbare efficiëntie werkt niet in tijden van snelle veranderingen, schaalbaar leren is de toekomst.

Leren als gewoonte

Leren onderdeel maken van je dagelijkse routine, vraagt om het opnemen van een nieuwe gewoonte. Dit kost wat tijd, maar is meer dan de moeite waard. Leidinggevenden die dit doen kunnen zaken makkelijker vanuit een breed perspectief bekijken, met nieuwe ideeën komen en hun skills sneller aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Zij voegen continu waarde toe aan hun team, klanten en vooral zichzelf door elke dag iets te leren. Deze tips helpen je om leren een gewoonte te maken in jouw werkpraktijk:

  • Leer van anderen. Dat kan gaan om nieuwe kennis, maar het kan ook een manier zijn om je perspectief te verbreden en je brein te prikkelen om anders te denken. Zoek actief naar mogelijkheden om in gesprek te gaan met nieuwe mensen en bouw een netwerk van mensen met zoveel mogelijk diverse opvattingen, meningen en perspectieven.
  • Neem een vast moment van je dag om iets nieuws te leren. Dat mag, maar hoeft niets met je werk te maken te hebben. Start je dag bijvoorbeeld met een korte online lezing, les, talk, tutorial of Q&A sessie over uiteenlopende onderwerpen zoals fotografie, het besturen van drones of online marketing.
  • Leer samen met je team en vraag jouw medewerkers om jou nieuwe dingen te leren. Nodig bijvoorbeeld een spreker uit voor een online presentatie en ga samen in gesprek. Een expert uit een ander vakgebied kan helpen om buiten de kaders van je eigen functie te denken en vervolgens vanuit een nieuw perspectief naar vraagstukken te kijken.
  • Leer door te doen in een andere context. Maak actief tijd vrij om minstens 1 dag per kwartaal weer ‘terug naar school’ te gaan en een training/workshop  te volgen. Stimuleer verschillende delen van je brein met bijvoorbeeld een creatieve kookworkshop, een meer analytische workshop coderen of een ‘soft skills’ training.
  • Herleer iets. Leren hoeft niet altijd op onbekend terrein; je kunt je ook verdiepen in iets wat je al denkt te kunnen om er nog beter in te worden. Denk aan YouTube tutorials werken met Excel of een cursus snellezen.

Succesvol blijven in een wereld van steeds sneller opvolgende veranderingen vraagt dus om het actief en continu blijven zoeken naar nieuwe informatie, deze toepassen en delen met anderen. Het is dé manier om een zelfgestuurde learner te worden die klaar is voor alles wat op hem afkomt. Zijn jij en jouw team ready for the future?

Bron1 Bron2

Heb je hier vragen over? Bel Jobtraining op 0204230603 of mail ons.