Skip to main content

Ons brein houdt van feedback. Het helpt ons leren en toewerken naar toekomstig succes. In ons dagelijks leven ontvangen we continu directe feedback, maar in veel organisaties wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van feedback als een groei-tool. Zo wordt feedback vaak structureel alleen van manager aan medewerker gegeven op van tevoren bepaalde formele momenten zoals het jaarlijkse beoordelingsgesprek. Terwijl feedback pas echt effectief is wanneer het wordt gegeven zonder vertraging, op het moment dat het relevant is. Oftewel feedback werkt het beste on the spot.

Veel neuro-wetenschappelijke onderzoeken naar feedback en ons brein tonen aan dat directe feedback onze motivatie verhoogd en ons begrip tussen onze acties en resultaten versterkt. Bovendien leert ons brein sneller wanneer we feedback ontvangen op het moment dat het relevant is (Opitz, Ferdinand, Mecklinger). Effectieve feedback moet aan 3 voorwaarden voldoen; het moet specifiek en direct (on the spot) zijn en gerelateerd aan het leerdoel.

Buiten ons werk vinden we dit proces logisch en intuïtief; wanneer je bijvoorbeeld een schilderij ophangt, geeft iemand je directe en specifieke feedback; ‘iets naar links, een klein beetje naar rechts, perfect!’. Niet specifieke, ‘hang het recht’., of vertraagde feedback, ‘weet je nog toen je dat schilderij ophing? je had het iets naar rechts moeten schuiven’, zou niet werken. Logisch ook; want wanneer we feedback ontvangen 3 maanden na dato, is het leerdoel vaak niet meer relevant. Bovendien is ons geheugen niet 100% objectief, waardoor feedback gever en ontvanger verschillende herinneringen hebben van een situatie; het is moeilijk om te bedenken welk gedrag niet-productief was en wat er beter had gekund. Vertraagde feedback zorgt dus voor vertraagde ontwikkeling, terwijl specifieke feedback on the spot ontwikkeling versnelt.

In jullie team ga je vanuit Skills gestructureerd aan de slag met feedback op basis van het SGE-model (incl. verbetertip). Naar onze mening voldoet deze methode aan alle bovengenoemde voorwaarden namelijk specifiek, direct en gerelateerd aan een concreet leerdoel.

Wat kun je zelf doen om on-the-spot feedback te stimuleren in jouw team? Lees meer over het delen van fouten en het vragen naar feedback. Zo draag je bij aan omgeving waarin leren voorop staat en feedback onderdeel is van de dagelijkse gang van zaken.

Samen met jouw team hiermee aan de slag? Volg onze Feedforward workshop.

Bron1 Bron2

Heb je hier vragen over? Bel Jobtraining op 0204230603 of mail ons.