Skip to main content

Ons brein houdt van kritiek. Het helpt ons leren en toewerken naar toekomstig succes. In ons dagelijks leven ontvangen we continu direct kritiek, maar in veel organisaties wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van kritiek als een groei-middel. Zo wordt kritiek vaak structureel alleen van leidinggevende aan medewerker gegeven op van tevoren bepaalde formele momenten zoals het jaarlijkse beoordelingsgesprek. Terwijl kritiek pas echt effectief is wanneer het wordt gegeven zonder vertraging, op het moment dat het relevant is. Oftewel kritiek werkt het beste op het moment zelf.

Veel neuro-wetenschappelijke onderzoeken naar kritiek en ons brein tonen aan dat directe kritiek onze motivatie verhoogt en ons begrip tussen onze acties en resultaten versterkt. Bovendien leert ons brein sneller wanneer we kritiek ontvangen op het moment dat het relevant is (Opitz, Ferdinand, Mecklinger). Effectieve kritiek moet aan 3 voorwaarden voldoen; het moet specifiek en direct (gelijk op dat moment) zijn en gerelateerd aan het leerdoel.

Buiten ons werk vinden we dit proces logisch en intuïtief; wanneer je bijvoorbeeld een schilderij ophangt, geeft iemand je directe en specifieke kritiek; ‘iets naar links, een klein beetje naar rechts, perfect!’. Niet specifieke, ‘hang het recht’, of vertraagde feedback, ‘weet je nog toen je dat schilderij ophing? je had het iets naar rechts moeten schuiven’, zou niet werken. Logisch ook; want wanneer we kritiek ontvangen 3 maanden na dato, is het leerdoel vaak niet meer relevant. Bovendien is ons geheugen niet 100% objectief, waardoor kritiekgever en ontvanger verschillende herinneringen hebben van een situatie; het is moeilijk om te bedenken welk gedrag niet-productief was en wat er beter had gekund. Vertraagde kritiek zorgt dus voor vertraagde ontwikkeling, terwijl specifieke kritiek op dat moment ontwikkeling versnelt.

Wat kun je zelf doen om kritiek op hetzelfde moment te stimuleren in jouw team? Lees meer over het delen van fouten en het vragen naar feedback. Zo draag je bij aan omgeving waarin leren voorop staat en feedback onderdeel is van de dagelijkse gang van zaken.

Bron1 Bron2

Heb je hier vragen over? Bel Jobtraining op 0204230603 of mail ons.