Skip to main content

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt ook voor het voeren van gesprekken. Door je van tevoren in te leven in de ander en een helder doel te bepalen, kun je het gesprek meer gestructureerd voeren en meer invloed uitoefenen. Toch loopt een gesprek soms anders dan je had verwacht. Dat komt deels uiteraard doordat je een ander niet kunt voorspellen en je geen pauze knop hebt in een gesprek. Maar ook jouw eigen onbewuste processen spelen hierin een grote rol.

Creëren of voorkomen

Zo’n 90% van ons gedrag komt voor uit onbewuste processen. We hebben allerlei gedachten, gevoelens en aannames bij een situatie die grote impact hebben op hoe we iets aanvliegen. Voordat we een gesprek ingaan hebben we op basis van deze aannames onbewust al een intentie gevormd; we willen iets creëren of juist voorkomen. Heb je bijvoorbeeld een fout gemaakt in je werk, dan kan een aanname daarbij zijn dat de betrokkenen hier boos om zijn. Je gaat dan met de intentie ‘voorkomen dat hij of zij boos wordt’ het gesprek in, wat gepaard gaat met angst of weerstand.

Wat je denkt wordt waarheid

Zo’n intentie heeft een krachtige impact op hoe je een gesprek voert. Het werkt zelfs door op de fysieke processen in je lichaam. Een negatieve intentie om iets te voorkomen zorgt bijvoorbeeld voor extra stress (verhoogd cortisolwaarde) en spierspanning. Maar het psychologische effect is nog groter, want; wat je denkt wordt waarheid. Uit onderzoeken blijkt dat als je maar vaak genoeg denkt dat je iets niet kan, dat je daadwerkelijk slechter gaat presteren. Andersom werkt het ook; positief denken en geloven dat iets lukt verbetert prestaties.

Het is daarom verstandig om eens na te gaan welke mogelijke aannames je doet, voordat je een gesprek ingaat. Probeer deze los te laten door ze bijvoorbeeld als een OEN (Open, Eerlijk en Nieuwsgierig) te benoemen in gesprek en te toetsen in hoeverre deze waar zijn. Vorm daarnaast een positieve intentie om iets te creëren. Je zult merken dat je dan meer rust en regie kunt houden in het gesprek en (onbewust) toewerkt naar een positieve uitkomst.

Tijdens onze Persuasive Power training is er veel aandacht voor het inzichtelijk maken van jouw aannames tijdens gesprekken. Door verschillende oefeningen leer je om bewust te worden van deze aannames en leer je hoe je er beter mee kan omgaan tijdens de gesprekken die je voert.

Succes!