Hi deelnemer,

Voor je het weet, nemen we afscheid van 2020 en verwelkomen we 2021. Maar welke doelen wilde je behalen in 2020? En is dat gelukt? En misschien nog wel belangrijker: met welke doelen ga jij het nieuwe jaar in? Hoe wil je deze gaan behalen? Met deze challenge helpen we je om deze doelen praktisch te formuleren, zodat jij met een duidelijk raamwerk je doelen in 2021 kan behalen. 

Door deze challenge vaker te doen:

  • Geef je zelf richting aan je leven
  • Houd je grip op het behalen van je doelen
  • Krijg je meer belangrijk werk gedaan

Veel plezier,

Het Challenge team
Jobtraining

Challenge 

  • Schrijf je hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar op en formuleer een korte samenvatting van jouw jaar. Wat gaf je energie? Wat viel je juist tegen?  Loop hiervoor door je agenda en foto’s op je telefoon
  • Noteer welke doelen jij dit jaar wilde behalen en controleer of deze zijn gelukt. Is dit niet het geval? Ga dan na waarom de doelen niet zijn behaald en hoe je dit in de komende maanden alsnog kan behalen. 
  • Formuleer vervolgens 4 tot 5 nieuwe doelen voor het komende jaar. Deze moeten voldoen aan 2 criteria: je moet er enthousiast van worden én het moet helder zijn wanneer je je doel hebt bereikt. Bijvoorbeeld: mijn doel is om 2 keer per week te sporten. Daarom ga ik in Q1 een (virtuele) training volgen met als doel mijn talent te ontdekken. 
  • Verdeel deze doelen vervolgens over de vier kwartalen: wanneer ga je aan de slag met welk doel en hoe ga je dit in de praktijk toepassen? 

Voila, zo formuleer je een duidelijk raamwerk waarin jij grip krijgt op je doelen én werk- en privéleven

Heel veel succes!