Cases

11 mei 2016

Groeiversneller traject: “Je bent wat je doet” 70-20-10

//
Comments0

Aanleiding
Het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) is in beweging. Een nieuwe visie, een nieuwe strategie en nieuwe kernwaarden. Persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en van het management staat daarom hoog op de agenda. Het CBR heeft Jobtraining gevraagd om een programma te ontwikkelen waardoor medewerkers meer eigenaarschap tonen en in hun kracht komen, gericht op de overkoepelende thema’s Jezelf (zelfinzicht), Je collega (teaminzicht) en Je klant (klantinzicht). Ontwikkelvragen waar het CBR een oplossing voor zocht zijn: Hoe kunnen wij onze medewerkers helpen om meer eigenaarschap te tonen en het werken vanuit hun talent op de werkvloer stimuleren? Hoe bevorderen we een open communicatie en productieve samenwerking binnen onze teams? En hoe verbeteren wij een goede relatie met de klant?

Omschrijving maatwerk leertrajecten
In nauwe samenwerking met de werkgroep Leren en Ontwikkelen hebben wij drie 70-20-10 leertrajecten gemaakt met als onderwerpen: Eigenaarschap, Samenwerken en Klantgerichtheid.

+ Jezelf – met de focus op Eigenaarschap. Het doel is om zelfstandige units te vormen. Dit leertraject gaat om zelfkennis en het nemen van verantwoordelijkheid. Uitgangspunt: Ik sta voor mijn werk en neem verantwoordelijkheid voor wat ik doe. Ik ben proactief, weet wat mij motiveert (en waar mijn kansen liggen) en voel mij verbonden met de organisatie.

+ Je collega – met de focus op Samenwerken. Het doel is om teamverbinding te bevorderen en een open aanspreekcultuur te stimuleren. Dit leertraject gaat om het onderling vertrouwen, de interactie met je collega’s en het aanspreken van elkaar op (gewenst en ongewenst) gedrag. Uitgangspunt: Ik durf mij kwetsbaar op te stellen en vorm een team met mijn collega’s. We geven elkaar gemakkelijk on-the-spot feedback (feedforward). Er is wederzijds respect bij alle collega’s en men kent elkaars kwaliteiten: samen staan we sterk.

+ Je klant – met de focus op Klantgerichtheid. Het doel is om de relatie met de klant te verbeteren en klantgerichtheid binnen de organisatie te vergroten. Dit leertraject gaat om inlevingsvermogen en de houding en uitstraling ten aanzien van de klant te verbeteren voor een goede relatie. Uitgangspunt: Ik kan mij inleven in de klant en weet hoe ik hem het beste kan helpen. Ik weet hoe mijn houding en uitstraling effect hebben op de communicatie met mijn klant. Ik streef naar een efficiënte en vriendelijke dienstverlening.

De leertrajecten zijn gegeven aan de medewerkers van de afdeling Theorie (100 personen), de afdeling Facilitaire zaken (10 personen) en de afdeling HR (7 personen). Bovenstaande thema’s vormen de rode draad van de leerprogramma’s. Elk leertraject heeft een eigen onderwerp (eigenaarschap, samenwerken, klantgerichtheid) en bestaat uit de volgende onderdelen:

(1) High impact workshop: 3 uur
Het leertraject trapt af met een high impact workshop voor de medewerkers en hun teammanager. Naast het leren van de expert wordt het leren van elkaar volop gefaciliteerd. De onderwerpen zijn Eigenaarschap, Samenwerken of Klantgerichtheid. Met de high impact workshops zorgen we voor bewustwording over het onderwerp en geven we praktisch toepasbare handvatten en concrete vaardigheden mee, aansluitend op hun dagelijkse werkpraktijk.

(2) Management boost workshop: 3 uur of 1 dag
De managers van het CBR worden ondersteund met aanvullende vaardigheden om hun medewerkers te begeleiden in hun groei tijdens de leertrajecten. De managers spelen een belangrijke voorbeeldrol in de werkpraktijk en hebben daarom een cruciale functie in het laten slagen van een leertraject. Binnen de drie verschillende leertrajecten heeft elke management boost workshop een ander thema, te noemen: Stip op de horizon, Feedforward en Train de Trainer.

(3) Praktijkleerperiode met challenges: 8 weken
Na de workshop ben je geïnspireerd en weet je precies wat je morgen anders gaat doen, maar soms is het nog best lastig om het geleerde ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. Challenges zijn opdrachten per mail die jou activeren om nieuwe skills in de praktijk te oefenen. De medewerkers en managers ontvangen 4 challenges in totaal; 1 challenge in een periode van 2 weken. Met een druk op de knop kunnen ze de challenge afvinken als zij deze hebben gedaan en ontvangt de manager hun lessons learned.

(4) Werkoverleg: 2 uur
8 weken nadat de medewerkers hebben deelgenomen aan high impact workshop bespreken zij de challenge periode in het werkoverleg. Een moment van reflectie en verdieping: wat ging er goed en waar liep je tegenaan? Om vervolgens vooruit te kijken naar de toekomst en de uitdagingen die op je pad liggen.

De medewerkers en managers van het CBR doorlopen 3 keer bovenstaande onderdelen (1 keer voor het onderwerp Eigenaarschap, 1 keer voor het onderwerp Samenwerken en 1 keer voor het onderwerp Klantgerichtheid) gedurende een periode van ongeveer 1 jaar.

Jobtraining is een professioneel, creatief en praktisch ingesteld bureau. De medewerkers van Jobtraining zijn betrokken en willen graag kwaliteit leveren, dit zorgt voor een prettige samenwerking. We zijn nu op de helft van ons leertraject van een jaar. Doordat alle workshops en challenges op maat worden gemaakt kunnen we hier tijdens het traject nog aanpassingen in doen. De uitvoering in de praktijk is sterk door de inzet van een ervaren trainster die erg goed aansluit bij onze doelgroep: hands-on, empathisch en met gevoel voor humor. De impact merken we nu al in de praktijk.

Gijsje Helmink, Opleidingsadviseur CBR
0

Your Cart