Cases

14 sep 2016

Cultuurverandering

//
Comments0

Aanleiding
Een veranderende maatschappij vraagt vaak om een cultuurverandering bij organisaties. Zo ook bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK); een nieuwe missie en visie hebben er toe geleid dat zij een andere aanpak toepassen. Als er jarenlang op een bepaalde manier is gewerkt dan zijn veranderingen niet gemakkelijk en vragen deze ook veel van teams. Om als team sterk te staan in roerige tijden is lastig maar belangrijk en vraagt daarom vaak om begeleiding. De afdeling Vergunningen (een groep van 16 personen tussen de 30-65 jaar) heeft Jobtraining gevraagd om samen een leertraject op maat te maken om haar medewerkers hierin te ondersteunen.

Omschrijving maatwerk leertraject
In samenwerking met (vertegenwoordigers van) het team zelf, ontwikkelen wij een leertraject op maat. Dit betekent dat wij stap voor stap bekijken wat er nodig is voor het team; welke thema’s zijn relevant, welke aanpak is gewenst, welke vaardigheden zijn nodig en hoe kan verbinding worden gestimuleerd. Overal wordt over na gedacht en afgestemd. Het traject is in mei 2016 gestart en gaat stap voor stap. Als start zijn we begonnen met een uitgebreide brainstorm waarin de thema’s en behoeften werden geïnventariseerd. Hierin werd de persoonlijke mindset uitvoerig besproken. De visie die je hebt op jouw leervermogen en op de mogelijkheid van het ontwikkelen van kwaliteiten is afhankelijk van jouw (fixed of growth) mindset. Deze visie heeft belangrijke consequenties voor je leerhouding en motivatie, en daarmee voor jouw commitment voor een leertraject. Een belangrijke eerste stap in een leertraject is daarom een gezamenlijk vertrekpunt waarbij doelen worden gesteld. Een goed begin is immers het halve werk. Je kunt jezelf volop laten zien en leert jezelf en elkaar nog beter kennen. Met elkaar bekijken we wat het team nodig heeft. De team thema’s waar wij inmiddels in trainen zijn Verbinding (vertrouwen), Growth-mindset (leervermogen activeren), Kleur bekennen (zelfinzicht en inzicht in je collega) en Feedforward (aanspreken op gedrag).

 

0

Your Cart