Skip to main content

De beste ideeën ontstaan vaak vanuit een probleem. Denk aan Apple; Steve Jobs ontwierp zijn eerste computer omdat hij vond dat PC’s te duur en niet gebruiksvriendelijk waren. Een probleem is dus eigenlijk een uitdaging waarin kansen besloten liggen. Het echte probleem zijn wij meestal zelf; wij bekijken situaties subjectief en niet met een roze bril op.

Goed nieuws, die roze bril die kun je zelf opzetten. Dat doe je door te denken in mogelijkheden of omdenken en dat kun je leren. Omdenken is een denktechniek, die bestaat uit twee stappen:

  • Deconstrueren is van het probleem een feit maken. Je neemt een probleem, haalt daar af wat-er-zou-moeten-zijn en houdt dat-wat-er-is over.
  • Construeren is het transformeren van bestaande feiten tot een nieuwe mogelijkheid. Je start met een feit, en kijkt wat je daar mee zou kunnen doen.

Vragen die hierbij kunnen helpen, zijn:

  • Wat zijn mijn aannames over de situatie? Kloppen deze wel met de feiten?
  • Waar heb ik invloed op en waarop niet?
  • Welke kans schuilt in deze uitdaging?
  • Kan ik het probleem in kleine stukjes knippen en daar oplossingen voor bedenken?
  • Wat is de gewenste uitkomst?
  •  Wie of wat kan mij helpen om tot een oplossing te komen?

Heb je hier vragen over? Bel Jobtraining op 0204230603 of mail ons.