Cases

19 jun 2015

Ontwikkeling afdeling Reclame A.S. Watson Nederland & België

/
Posted By
/
Comments0

Aanleiding
De afdeling Reclame van A.S. Watson opereert in een dynamisch werkveld. Wekelijks produceert de zij rond de 11,5 miljoen reclame-uitingen in Nederland en België. Deze topprestatie wordt bereikt in samenspel met inkoop, marketing en leveranciers. De medewerkers krijgen hierbij te maken met veel verschillende belangen. Daarom is het belangrijk dat zij mee kunnen denken en op een positieve manier de regie in handen nemen in de communicatie. Daarnaast moeten zij creatief kunnen zijn binnen de kaders en procedures van hun werk.

Jobtraining is gevraagd om een programma te ontwikkelen om medewerkers hierin te ondersteunen. Vanuit 3 invalshoeken; Mind-set, Communicatie en Creatief Denken, stimuleren we de flexibiliteit en zelfsturendheid van de medewerkers en versterken we hun communicatieve vaardigheden.

Omschrijving
Een interactieve Kick-off maakte medewerkers enthousiast voor de kansen die het programma biedt voor de samenwerking en hun persoonlijke ontwikkeling. In 3 opeenvolgende communicatie trainingen; CommunicatieBoost, Feedback en Gesprekken Sturen, leerden zij hoe zij om kunnen gaan met lastige situaties in de communicatie, hoe zij gesprekken kunnen sturen naar hun gewenste uitkomst en hoe zij kunnen inspelen op drijfveren van hun gesprekspartners. Zij werden uitgedaagd om een nieuwe houding ten opzichte van feedback aan te nemen: niet erop wachten, maar erom vragen. Om zo een aanspreekcultuur te creëren waarin zij elkaar continu helpen ontwikkelen. In de plenaire Klap op je Kop workshop als afsluiting keken de medewerkers met andere ogen naar hun afdeling en brainstormden over hoe zij meer gebruik kunnen maken van de creatieve ruimte in hun werk.

Borging in de praktijk
Door middel van on the job challenges op persoonlijk- en teamniveau, kregen de medewerkers de kans om in de periode na de trainingen direct te oefenen met het geleerde uit de trainingen. Zij werkten op die manier aan hun persoonlijke leerdoelen en de doelen voor het team.

Het leren van elkaar werd gefaciliteerd door tussentijdse intervisie sessies waar zij cases uit hun werkpraktijk met elkaar deelden. De aansturende Traffic Coördinatoren zijn gedurende het programma gecoacht in hun vaardigheden om de medewerkers op hun beurt te coachen in hun communicatie en creativiteit. Zij ontdekken hoe zij door de juiste vragen te stellen het leerproces in de praktijk gaande kunnen houden.

 

0

Your Cart