Skip to main content

Elk gesprek wordt beter met een dosis LSD. Luisteren, Samenvatten en Doorvragen zijn de basis ingrediënten voor een goede communicatie. Alle drie zijn even belangrijk, toch vergeten we vaak het samenvatten. Een gemiste kans. Door je gesprekken bewust samen te vatten:

Check je of je de ander goed begrepen hebt
Dit is één van de belangrijkste functies van samenvatten in gesprek. Bij gebrek aan voldoende samenvatting is de kans groter dat je langs elkaar heen praat, je het eigenlijk niet over hetzelfde onderwerp hebt of andere doelen nastreeft zonder dit door te hebben. Kortom; met een samenvatting kun je miscommunicatie voorkomen. Dit doe je al met 1 zin; ‘als ik het goed begrijp dan.. klopt dat?’

Laat je de ander zien dat je echt geluisterd hebt
Dit is een fijne bijkomstigheid van een samenvatting. Zelfs als jouw samenvatting niet helemaal correct blijkt, doe je toch een poging om de ander beter te begrijpen. En dat wordt door jouw gesprekspartner vaak weer beloond met meer openheid en sympathie naar jou toe.

Geef je het gesprek structuur
We kunnen nog zo goed luisteren, soms komt er teveel informatie op ons af om het allemaal te onthouden. Bovendien kan het lastig zijn om tijdens het luisteren de kernpunten eruit te filteren; wat is nu de belangrijkste boodschap die je de ander wilt geven? Door deze informatiestroom even te onderbreken, terug te denken aan wat er is gezegd en dit samen te vatten zet je de besproken punten op een rijtje en voorkom je dat er teveel van het onderwerp of doel van het gesprek wordt afgeweken.

Stuur je het gesprek
Het bieden van structuur in een gesprek, geeft jou al de touwtjes in handen. Maar je kunt ook een stapje verder gaan en bewust het gesprek sturen. Door in je samenvatting juist díe punten te benadrukken die voor jou belangrijk zijn, en daar een bevestiging van de ander op te krijgen, kun je daar mooi op voortbouwen. Je kunt op deze manier ook mooi een brug leggen naar een nieuw onderwerp waar jij het over wilt hebben. Pas wel op dat je anderen geen woorden in hun mond legt; dat wordt vaak snel opgepikt.

Geef je jezelf tijd
Het kan lastig zijn om direct op een ander te reageren. Vooral als de ander veel en snel praat. Af en toe een pauze laten vallen zorg voor een rustiger tempo in het gesprek, maar werkt niet als de ander deze pauzes grijpt om het gesprek weer over te nemen en meer te vertellen. Een samenvatting geeft jou daarom een mooie kans om rustig na te denken over jouw reactie op de ander, terwijl je nog steeds degene bent die aan het roer staat.

Probeer eens bewust samen te vatten in je volgende gesprek. Je zult merken dat het gesprek soepeler verloopt en je eerder tot overeenstemming komt.

Succes!