Skip to main content

Bij het leren van iets nieuws is oefenen in de praktijk de sleutel is tot succes. Dit oefenen kan altijd, overal en hoeft niet eens zichtbaar te zijn voor anderen. Je kunt het namelijk ook doen door gebruik maken van je inbeeldings- en relfectievermogen.

Vooral in topsport wordt veel gebruik gemaakt van de ‘imaginary trainingsmethode’. Sporters gebruiken herinneringen om in gedachten bepaalde situaties te (re)creëren en beelden zich vervolgens levendig in dat ze een nieuwe of verbeterde skill in de praktijk brengen. Wetenschappelijk onderzoek naar deze methode laat zien dat sporters significant beter presteren op een taak als ze oefenen in de praktijk combineren met ‘imaginary training’. Een situatie levendig inbeelden of herbeleven activeert namelijk dezelfde verbindingen in je hersenen die je gebruikt als je de taak daadwerkelijk uitvoert. Door dit vaker te doen wordt de verbinding sterker, en daarmee de taak steeds makkelijker.

Ditzelfde mechanisme is actief als je reflecteert nadat je iets hebt geleerd. Door actieve reflectie activeer je het deel in je brein waar je nieuwe informatie hebt opgeslagen en koppel je het aan bestaande kennis en herinneringen. Dat levert meer en sterkere verbindingen op waardoor je nieuwe kennis beter onthoudt en in de praktijk kunt brengen. Onderzoek toont ook aan dat reflecteren je brein in een actieve leerstand zet waardoor je na reflectie beter presenteert bij het leren van iets nieuws.

Dus plan voor en na je volgende training voldoende tijd in voor een beetje mind-training: gebruik je inlevingsvermogen en reflecteer er op los zodat je nieuwe informatie beter onthoudt en in de praktijk kunt brengen.

Bronnen:

Bianca Simonsmeier – The Effects of Motor Imagery Training on Performance and Mental Representation

Saga Briggs – What Meaningful Reflection can do for Student Reflection