Skip to main content

Sociale netwerken voor meer creativiteit
Het hebben van sociale relaties is een basisbehoefte van de mens. Het houdt ons brein gezond en kan een remedie zijn tegen dementie en depressiviteit. Maar ook je creatief denkvermogen wordt groter, naarmate je een groter sociaal netwerk hebt. Creatief denken is namelijk een sociaal fenomeen; het ontstaat door het uitwisselen van informatie, ideeën en perspectieven.

J. Perry-Smith onderzocht de rol van sociale netwerken in het bevorderen van creativiteit en vond dat vooral ‘oppervlakkige’ relaties een invloed hebben op het creatief denkvermogen. Het gaat dus niet zozeer om de kwaliteit van de relaties, maar om kwantiteit. Hoe groter en diverser je netwerk, hoe groter je toegankelijke ‘knowledge base’. Oftewel; meer mensen om je heen betekent meer kennis om te delen. Daarnaast is het belangrijk dat je sociale netwerk divers is; blootstelling aan veel verschillende denkwijzen, perspectieven en ideeën vergroot je cognitieve flexibiliteit en helpt in het creatief oplossen van problemen. Bekijk de video hieronder voor haar hele verhaal.