Skip to main content

Vertrouwen is de basis voor een goede relatie. Dit weten we en voelen we, maar toch is het een ongrijpbaar begrip. Wat is vertrouwen nu en hoe creëer je onderling vertrouwen in relaties?

Stephen Covey omschrijft vertrouwen in zijn boek The Speed Of Trust niet zozeer als een ‘softe’ sociale waarde, maar als een economisch meetbaar instrument. Hij maakt vertrouwen tastbaar aan de hand van concrete eigenschappen en gedragingen. Om zo geloofwaardigheid te versterken en vertrouwen te geven aan anderen.

Volgens Covey begint dit bij vertrouwen in jezelf. Hierbij zijn vier ‘cores of credibility’ van belang: integriteit, intenties, capaciteiten en resultaten.

Integriteit

Één van de grootste breuken in vertrouwen komen door niet-integer gedrag. Integriteit is meer dan eerlijkheid; het bestaat volgens Covey uit:

 • Congruency: je waarden en intentie naleven
 • Humility: het belang van de ander boven eigenbelang kunnen zetten
 • Courage: doen wat juist is ook als dat lastig is

Intentie

Intentie komt voort uit onze persoonlijke waarden; wat wij belangrijk vinden en hoe wij ons willen gedragen. Het bestaat uit:

 • Motive: oprecht interesse hebben in de ander
 • Agenda: actief zoeken naar wat goed is voor de ander
 • Behavior: laten zien van jouw motive en agenda

Competentie: TASKS

De derde kern voor vertrouwen in jezelf is competentie. Alles wat ervoort zorgt dat je uitstekend je werk kunt doen. Covey zet dit uiteen in 4 punten:

 • Talents: waar je van nature goed in bent
 • Attitude: hoe je in je werk/het leven staat
 • Skills: dingen die je hebt geleerd om te doen
 • Knowledge: wat je weet en up to date houdt
 • Style: jouw unieke manier waarop je dingen doet

Resultaat

De laatste core of credibility is resultaat. Doen wat je belooft om te doen is cruciaal om in jezelf te vertrouwen en om vertrouwen van anderen te krijgen. Een ander kijkt hierbij vooral naar:

 • Past: wat heb je al laten zien?
 • Current: wat voeg je nu toe?
 • Potential: wat kan er worden verwacht van je in de toekomst?

 

Het theoretische framework van Covey geeft mooi inzicht in de vele facetten van vertrouwen. En vooral ook handvatten om aan vertrouwen te werken. Door bewust aandacht te geven aan deze punten, na te gaan hoe je hier uiting aan geeft en hoe anderen dit doen, wordt vertrouwen tastbaarder en kan het je veel opleveren.