Skip to main content

In een wereld waarin veranderingen elkaar continu opvolgen, is het belangrijk om als mens te blijven leren en verbeteren. Een van de manieren om te zorgen dat mensen blijven leren en verbeteren is om feedforward te geven. Feedforward is erop gericht positief, toekomstgericht gedrag te benadrukken.

Feedforward kent weinig regels. Wel zijn er aantal tips die je helpen om jouw toekomstgerichte verwachtingssignaal duidelijk te maken aan de ontvanger:

  • Benoem de feiten altijd vanuit jezelf
  • Wees specifiek over het gedrag dat je verwacht
  • Geef de gevolgen of effecten aan van het wel of niet laten zien van dit gedrag
  • Geef feedforward op het juiste, rustige moment (dus niet in een open werkruimte of in de laatste minuut van een meeting)
  • Let op non-verbale signalen zodat je kunt zien of de ontvanger het begrepen en aangenomen heeft
  • Onthoud je van adviezen maar focus op wat al goed ging en nog beter kan
  • Geef ruimte voor een reactie

Veel plezier met het geven van feedforward, uiteindelijk worden jullie er allebei nog beter van!

Heb je hier vragen over? Bel Jobtraining op 0204230603 of mail ons.