Skip to main content

We hebben allemaal verschillende manieren van communiceren en (samen)werken. Hierdoor heb je met sommige mensen een klik, terwijl het met anderen altijd lijkt te botsen. Hoe komt dit en wat kun je doen om in elke situatie en met elke persoon te ‘matchen’?

Ons gedrag wordt beïnvloed door diverse factoren, zoals waarden en persoonlijke doelen, maar ook onze opvoeding, vriendenkring en karaktereigenschappen. Uit onderzoeken blijkt echter dat er een aantal persoonlijkheidstypen onderscheiden kunnen worden. Typen die bepaalde drijfveren delen en daarbij ook vaak hetzelfde soort gedrag laten zien. Door inzicht te krijgen in deze verschillende typen en de drijfveren en gedragsstijlen die daarbij horen, kun je deze gemakkelijker herkennen bij jezelf en bij anderen. Je kunt dan bewust je gedrag aanpassen en jouw communicatie en samenwerking met anderen optimaliseren.

Één model waarin verschillende persoonlijksheidstypen zichtbaar zijn gemaakt is het Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) model. Hierin zijn 4 tegenstellingen onderscheiden: Extroverted tegenover Introverted, iNtuition tegenover Sensing, Thinking tegenover Feeling en Judging tegenover Perceiving.

Deze diagram geeft de cognitieve functies van elk MBTI type weer. De achtergrondkleur van een type geeft de dominante functie weer.

Iedereen heeft een voorkeur voor één van de twee tegenstellingen, waardoor 16 MBTI types van vier letters ontstaan. Door het onderscheid tussen de letters te weten, kun je jezelf en anderen beter begrijpen.

E-I De tegenstelling tussen Extravert en Introvert geeft aan of je energie krijgt van andere mensen (E), of juist oplaad door naar binnen te keren (I) (niet te verwarren met verlegenheid of niet-sociaal gedrag).

S-N De tegenstelling tussen iNtuition en Sensing geeft aan hoe je informatie waarneemt; Mensen met een N in hun type verbinden alles wat ze zien, lezen of denken aan grotere concepten en mogelijkheden, terwijl mensen met een S concreet waarnemen met hun zintuigen in het hier en nu. Zij geven vaak inhoudelijke argumenten om anderen te overtuigen en zijn gefocused op details.

T-F Thinkers en Feelers maken op verschillende manieren een besluit. Thinkers nemen beslissingen op basis van informatie die logisch en consistent lijkt. Zij vinden de ‘waarheid’ het belangrijkst. Terwijl Feelers liever beslissingen nemen op basis van hun kijk op de situatie en de mensen die erbij betrokken zijn. Zij vinden een ‘goede fit’ het belangrijkst.

P-J Perceiving-types houden van flexibiliteit en spontaniteit en onvoorspelbaarheid, terwijl Judging-types graag gestructureerd leven met deadlines, doelen en afspraken. Op het werk zie je dat zij graag een strakke planning maken en ruim voor deadlines klaar zijn. Perceivers werken daarentegen goed onder de druk van een deadline en wijken sneller van hun planning af, als er op dat moment iets anders van hen wordt gevraagd.

Het MBTI model meet je voorkeur, niet hoe goed je bent in iets. Er is dus geen goede of minder goede stijl. Verschillende types vullen elkaar juist aan in de samenwerking, en een team is vaak gebaat bij het hebben van meerdere types.

We zijn allemaal verschillend en dat is uiteraard niet in 16 types te vatten. Het MBTI model helpt wel om het meer behapbaar te maken en elkaar beter te begrijpen. Door je inzicht in jouw profiel en dat van jouw collega’s te vergoten, zal je makkelijker gedrag herkennen en kunnen interpreteren. Door dit met collega’s te bespreken bouw je aan een sterk team dat naadloos op elkaar is ingespeeld.

Wil je meer inzicht in jouw drijfveren en gedrag? Wij verzorgen onze Kleur Bekennen workshop op basis van DISC of MBTI.

Bron

Heb je hier vragen over? Bel Jobtraining op 0204230603 of mail ons.