Incompany Trainingen

Wil je werken aan een open (online) communicatie in jouw team? Jouw leiderschapsskills verbeteren met als doel de effectiviteit van jouw team te vergroten? Nieuw gedrag activeren? Of een specifieke competentie op een doeltreffende manier ontwikkelen? Hieronder vind je alle onderwerpen die je kunt inzetten voor jouw team of organisatie. Uiteraard stemmen wij onze programma’s graag af op jouw vraag en doelgroep.

Sinds 1 juni zijn onze klassikale incompany trainingen weer gestart. Deze trainingen vinden plaats in kleinere groepen (max 8 personen) en hebben een 1,5 meter opstelling. Hierbij volgen wij strikt de richtlijnen RIVM.

Grip

• Hoe je de baas wordt (en blijft) over je mailbox
• Hoe je je agenda inzet voor minder stress en richting in je werk
• Hoe je een wekelijkse afspraak met jezelf je productiviteit verdubbelt

This is how we meet

• Weet hoe je meetings effectief en plezierig maakt
• Communiceer doelgericht en op het juiste niveau: inhoud, proces, relatie
• Gebruik een slimme vergaderstructuur met duidelijke agenda en actielijst

Entrepreneurship at work

• Signaleer kansen voor groei en speelt daar proactief op in
• Bedenk creatieve oplossingen voor uitdagingen in je werk
• Werk zelfsturend en geeft je eigen werk vorm

Development Conversations

• Leer actief luisteren, vragen stellen en samenvatten
• Rond gesprekken positief af
• Laat medewerkers hun talent benutten

Leadership Essentials

• Ken jouw voorkeurs leiderschapsstijl
• Weet wanneer je moet delegeren, instrueren en motiveren
• Optimaliseer de werkomgeving van jouw medewerkers

Great Conversations

• Leer goed luisteren
• Beknopt samenvatten
• Doelgericht doorvragen

Persuasive Power

• Vergroot overtuigingskracht in gesprekken
• Gesprekstechnieken flexibel inzetten
• Buig weerstand om in begrip en positiviteit

Presenting with storytelling

• De 5 bouwstenen van een goed verhaal
• Deel jouw persoonlijke visie
• Authentiek, overtuigend en prikkelend verhaal

Body language

• Versterk jouw non verbale communicatie
• Presenteer jezelf krachtiger
• Vergroot je zelfvertrouwen

Team Personality

• Meer inzicht via DISC of Facet 5
• Vergroot jouw inlevingsvermogen
• Communiceer effectiever

Coaching leadership

• Help collega’s groeien
• Bevorder zelfsturing en teamgevoel
• Coach on the spot

Talent at Work

• Clifton StrengthsFinder Test
• Werken vanuit jouw talent
• Vergroot jouw effectiviteit

Innovative thinking

• Doorbreek vaste patronen
• Leer disruptief denken
• Vergroot jouw creativiteit

Life Design

• Bepaal je purpose en impact
• Maak sneller grote beslissingen
• Prototype jouw leven

Mindful at work

• Voorkom stress en burn-out
• Controle over jouw workload
• Leer effectief en mindful werken

Feedforward

• Coachen op de werkvloer
• Verbeter de werksfeer
• Boost de kwaliteit van werk

From clients to friends

• Service vanuit client core concerns
• Bouw proactief persoonlijke relaties
• Maak van klanten loyale friends

Agile essentials

• Agile mentaliteit en grondprincipes
• Scrum methodiek en procesafspraken
• Transparanter werken

Conscious Mind

• Weet wat echt rationeel denken is en hoe je irrationele gedachten vermijdt
• Je kunt G-schema toepassen op belemmerende gedachten
• Je maakt makkelijker keuzes die goed voor je zijn

Zit jouw training er niet tussen?