Skip to main content

We krijgen vaak van jongs af aan een belangrijke boodschap mee; dat het belangrijk is om anderen te helpen. Ook later in ons werk horen we dat succesvol zijn betekent dat je ook tijd en energie aan anderen besteedt. Door je kennis te delen met collega’s, help je hen groeien, versterk je de samenwerking en voeg je waarde toe aan de organisatie. Behulpzaam gedrag wordt daarom op prijs gesteld en gestimuleerd op de werkvloer. Soms kan behulpzaamheid echter een averechts effect hebben, wanneer je teveel aan anderen geeft en niet genoeg aan jezelf.

Geven en nemen

Harvard Business onderzoekers Adam Grant en Reb Rebele onderzochten 4 jaar lang behulpzaamheid op de werkvloer en vonden dat er grofweg vier verschillende type mensen zijn; nemers, matchers, zelfbeschermende gevers en onzelfzuchtige gevers.


Uit Harvard Business Review – the big idea: generosity burnout

Gevers zijn mensen die anderen met elkaar verbinden en ideeën van anderen actief promoten. Ze geven anderen graag tips en advies en zijn altijd bereid een handje te helpen. Gevers behoren daarom tot de meest waardevolle mensen in een organisatie, maar hebben ook het hoogste risico op een zogenaamde generosity burnout. Hun investering in anderen kan ervoor zorgen dat ze hun eigen doelstellingen niet meer halen, vermoeid raken en stress ervaren. Het zijn de onzelfzuchtige gevers die vaak worden ‘beloond’ met de meeste verzoeken en vragen, waar zij vervolgens niet meer aan kunnen voldoen.

Uit onderzoek onder 400 docenten bleek dat hoe meer tijd zij buiten hun werkuren besteden aan individuele begeleiding van studenten, hoe slechter deze studenten scoorden op hun examens. De docenten die onzelfzuchtig behulpzaam waren en bereid waren studenten en colega’s in avond uren en in weekenden te helpen, waren oververmoeid en hadden daardoor een averechts effect op het leerproces van de studenten. Dit dilemma geldt niet alleen voor docenten; ‘collaborative overload’ is een probleem in allerlei organisaties over de hele wereld en gevers zijn de grootste slachtoffers.

Reactiviteit

Adam en Reb toonden aan dat het vooral ad hoc vragen zijn die veel energie kosten. Vragen die tussendoor komen en urgent lijken zorgen ervoor dat onzelfzuchtige gevers hun eigen werk laten vallen om anderen de snelle hulp te kunnen bieden waar ze om vragen. Dit soort reactief gedrag zien we in 75% tot 90% van alle behulpzaamheid op het werk. Het is zo normaal geworden, dat dit vaak zelfs wordt verwacht (van de gevers). Tevens blijkt dat hoe vaker je hulp biedt aan een collega gedurende de week, hoe minder goed je kunt focussen en hoe minder energie je aan het einde van de week over hebt.

Generosity burnout voorkomen

Onzelfzuchtig geven en reactief anderen helpen is vermoeiend en heeft daardoor uiteindelijk een averechts effect op jezelf en de mensen die je juist wilt helpen. Dat betekent niet dat we moeten stoppen met anderen helpen, proactief hulp geven kan juist zorgen voor meer energie en voldoening in je werk. Dat betekent bewust stilstaan bij hoe, wanneer en wie je helpt.

Met deze 7 concrete tips kun je als gever je energie en effectiviteit behouden en toch jouw expertise en tijd met anderen delen:

  1. Stel prioriteiten en biedt alleen hulp op het moment dat het echt belangrijk is. Zeg nee op momenten dat het niet uitkomt of je er geen energie voor hebt. De kosten van het helpen van anderen mogen nooit zwaarden wegen dan de voordelen.
  2. Geef aan anderen op een manier die past bij jouw kwaliteiten en interesses. Als gever wil je niet bekend staan als de persoon bij wie je voor alles kan aankloppen. Door duidelijk aan te geven wat voor hulp jij graag aanbiedt, trek je interessantere vragen naar je toe, bespaar je energie en kun je meer waardevolle hulp bieden.
  3. Verdeel de verzoeken van anderen over het team; er zijn vaak genoeg andere collega’s die ook kunnen helpen, maar die de verzoeken nooit lijken te krijgen.
  4. Geef ook aan jezelf. Sta stil bij je eigen behoeften; je kunt anderen pas echt helpen, wanneer je voldoende rust en energie hebt. Maak regelmatig tijd vrij om te werken aan jouw persoonlijke doelen en neem voldoende pauzes.
  5. Vergroot je impact door meerdere mensen tegelijk te helpen. Krijg je bijvoorbeeld vaak dezelfde vraag van verschillende collega’s? Investeer dan eenmalig tijd in het maken van een FAQ bestand of mail, of plan een groep sessie in.
  6. Bundel je hulp en plan vaste blokken in om anderen te helpen. Zo voorkom je dat je gedurende de week reactief reageert op ad hoc vragen. Stel bijvoorbeeld een vast vragenuurtje in of werk met een beschikbaar/niet beschikbaar voor hulp bordje.
  7. Leer ‘nemers’ herkennen; mensen die niet vragen om je tijd, maar komen met een to-do. Je bent niemand een interactie verschuldigd, hulp geven doe je on your terms.

Binnen onze Rust in je Kop training besteden we veel aandacht aan het bewaken van je grenzen en hoe je je energie in balans houdt. Dit doen we met name door praktische oefeningen.

Heb je hier vragen over? Bel Jobtraining op 0204230603 of mail naar info@jobtraining.nl.