Skip to main content

Wat hebben Rembrandt, Messi, Jimi Hendrix en Steve Jobs met elkaar gemeen? Alle vier waren het meesters in hun vakgebied. Hoe hebben zij dit meesterschap bereikt? Hoe hebben zij zichzelf tot de grenzen van hun kunnen gedreven? En welke mindset ligt er aan dit meesterschap ten gronde? In deze blog geven we 6 tips om je te helpen op de weg naar meesterschap.

1- Ontwikkel een growth mind-set

Het streven naar meesterschap speelt zich vooral af in ons hoofd, aldus Carol Dweck, hoogleraar psychologie aan de Stanford University. Een belangrijk uitgangspunt van haar onderzoek naar motivatie is dat hetgeen wat mensen geloven, bepalend is voor wat zij bereiken. Volgens Dweck zijn er mensen die de ‘entiteitstheorie’ aanhangen en mensen die de ‘groeitheorie’ aanhangen. De eerste groep gelooft erin dat onze intelligentie en capaciteiten een vast gegeven zijn die we niet kunnen vergroten en verbeteren (fixed mindset). De tweede groep is ervan overtuigd dat intelligentie in bepaalde mate van persoon tot persoon kan verschillen, maar dat deze vergroot en verbeterd kan worden wanneer we ons hiervoor inspannen (growth mindset). Deze twee zelftheorieën leiden naar verschillende bestemmingen, waarvan er maar eentje naar meesterschap kan leiden; de growth mindset. Waar mensen met een fixed mindset streven naar een goed cijfer en naar erkenning voor hun capaciteiten (prestatiedoelstellingen), streven mensen met een growth mindset naar een verbetering van hun capaciteiten (leerdoelstelling). Meesterschap begint dus bij het jezelf aanmeten van een growth mind-set, geloven dat je altijd beter kunt

2- Oefen doelbewust

Om te kunnen groeien is inspanning en oefening vereist. Anders Ericsson, hoogleraar psychologie aan de Florida State University, stelt dat doelbewuste oefening de sleutel tot meesterschap is. Dit betekent niet dat je elke dag een paar kilometer gaat hardlopen of simpelweg elke dag een uurtje gaat tekenen. Het is doelgericht op zoek gaan naar je grenzen en hetgeen je nog niet kan. Breng variatie in je oefeningen aan en formuleer constant nieuwe doelstellingen die je helpen elke dag iets verder te komen.

3- Herhaling en hard werken

Een belangrijk les volgens Ericsson is dat je wat je probeert te bereiken constant herhaalt. Messi probeert aan het einde van de training niet 10 keer op de lat te schieten, maar 1000 keer. Ericsson kwam dan ook met de 10.000 uren regel. Als je iets 10 jaar of 10.000 uren oefent en traint wordt je er echt goed in. Hard werken is daarom een belangrijk voorwaarde voor het bereiken van meesterschap.

4- Vraag om kritische feedback

Als je de top wilt bereiken is het zaak om voortdurend kritische feedback te vragen en te krijgen. Je wilt immers weten hoe je het doet en waar je verbeterpunten liggen, zodat je het de volgende keer beter doet. Naast kritiek van anderen vragen is het ook van belang om steeds weer kritisch naar jezelf te blijven kijken.

5- Fail forward

Een andere les die Ericsson wil meegeven is dat het bereiken van meesterschap een lijdensweg is die mentaal en fysiek uitputtend is. Daarom is te verklaren waarom zo weinig mensen zich op het meesterschap toeleggen. Falen hoort bij die lijdensweg en het is belangrijk om dat falen te omarmen en er lering uit te trekken. Hoe eerder je ‘faalt’, hoe eerder je ergens echt goed in wordt.

6- Zoek je eigen meester

Robert Greene, auteur van het boek ‘Mastery’, benoemt het belang van het hebben van een mentor als je streeft naar meesterschap. Ga doelbewust naar een mentor op zoek die het vak uitzonderlijk goed beheerst waarin jij wilt excelleren. Absorbeer zijn kennis en leer van de fouten die hij/zij maakt. Bij het streven naar meesterschap wil je als leerling je mentor tenslotte overtreffen.

Benieuwd naar hoe Jobtraining jou kan helpen om een meester te worden in jouw vakgebied? Schrijf je dan in voor onze Life Design of Win at Work training. Binnen beide trainingen wordt veel aandacht besteedt aan het ontwikkelen van je talent(en) en hoe je door je te focussen op je sterktes en kwaliteiten tot een meester kan maken in jouw vak.

Tekst: Toon van Welsem