Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Regisseur van het gesprek

By januari 4, 2022maart 22nd, 2023No Comments

Voor de meer uitdagende gesprekken (weerstand, onduidelijkheid, frustratie) helpt het om een aantal vragen vooraf te beantwoorden. Dit zijn vragen over bewuste en onbewuste niveaus van het gesprek. Hoe meer en hoe vaker je bewust deze vragen op de verschillende niveaus toepast, hoe beter je wordt in het positief beïnvloeden van een gesprek. Je wordt de regisseur van het gesprek.

Vragen over doelen:
· Wat wil ik precies bereikt hebben na het gesprek?
· Met welke bedoeling of intentie wil ik dat?
· Welke andere uitkomsten zijn voor mij ook goed en acceptabel?

Vragen over identiteit:
· Vanuit welke rol ga ik dit gesprek in?
· Vanuit welke rol gaat de ander het gesprek in?
· In hoeverre steunen we elkaar of botsen deze rollen met elkaar?

Vragen over waarden:
· Wat is er zo belangrijk voor mij met betrekking tot dit onderwerp?
· Wat is hierin belangrijk voor de ander?
· Wat zijn onze gezamenlijke waarden?

Vragen over overtuigingen:
· Welke gedachten (overtuigingen/oordelen) staan me in de weg?
· Welke gedachten helpen en steunen me (versterkende gedachten en overtuigingen)?
· Welke overtuigingen delen mijn gesprekspartner en ik over deze situatie?

Vragen over vaardigheden- en gedrag:
· Welk gedrag en welke vaardigheden gaan mij het meeste steunen?
· Wat kan ik doen om stap voor stap naar het gewenste resultaat te werken?
· Welk gedrag heeft tot nu toe niet gewerkt, en wat kan ik anders doen?

Vragen over de omgeving:
· Is de omgeving steunend voor het gesprek, of juist niet? Is de bespreking bijvoorbeeld in een druk, rumoerig en open kantooromgeving? Dan helpt dit misschien niet als het gesprek erg vertrouwelijk is.
· Misschien is een neutrale omgeving met een ontspannen kop koffie erbij het handigste?
· Of zullen we het gesprek voeren tijdens een wandeling in de buitenlucht? Wat gaat helpen?