Skip to main content

Volwassenen moeten meer spelen. Volgens Stuart Brown, een pionier in onderzoek naar spel, zorgt genoeg spel in de jeugd voor gelukkige, slimme volwassenen. En het blijven volhouden maakt ons slimmer op elke leeftijd.

Het spel effect:

  1. Spelen zorgt ervoor dat mensen in dezelfde state of mind komen; als twee mensen samen spelen wordt hun rechterhersenhelft op dezelfde wijze geactiveerd. Het is dus een manier om een relatie te verstevigen. Denk aan een ouder die speelt met zijn kind en vriendjes die samen spelen. Maar ook aan teams die samen paintballen of karten. Dit is waarom we het teambuilding noemen, door te spelen bouwen we aan onze relatie
  2. Spelen zorgt voor een positieve gemoedstoestand. Ben je gespannen, boos, verdrietig? Spel trekt je hier uit en zorgt ervoor dat je even helemaal in het moment zit. Je zou spel dus ook als een weg naar mindfulness kunnen zien
  3. Wanneer je weinig hebt gespeeld in je jeugd, ben je minder goed in het omgaan met en het oplossen van problemen. Je bent gelukkig nooit te oud om te leren; door als volwassene meer te gaan spelen vergroot je jouw probleemoplossend en creatief denkvermogen. Aan Stanford University wordt zelfs de cursus ‘van spel naar innovatie’  gegeven
  4. Spelen vergroot ook ons aanpassingsvermogen. Door veel te spelen durven wij in situaties die echt nieuw, uitdagend en misschien zelfs bedreigend zijn op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. Stuart Brown illustreert dit met onderzoek dat gedaan is bij ratten. In een experiment werd bij 1 groep ratten het spelen volledig onderdrukt, bij de andere groep niet. Toen de ratten uit beide groepen met de geur van een kat werden geconfronteerd, vluchtten zij allemaal. De ratten die mochten spelen kwamen na verloop van tijd weer tevoorschijn en gingen de omgeving verkennen. De groep die niet had mogen spelen liet zich niet meer zien
  5. Stuart Brown vat het mooi samen; niets activeert en stimuleert de hersenen zoals spelen dat doet

Heb je hier vragen over? Bel Jobtraining op 0204230603 of mail ons.