Skip to main content

Vaak wordt gedacht dat als je een paar goede mensen bij elkaar zet, een team wel werkt. Maar onderzoek door Julia Rozovsky onder honderden teams bij Google getuigt anders, want ook een team met de beste mensen kan niet werken. Het onderzoek wijst uit dat het niet zoveel uit maakt wie er in een team zit, maar dat het belangrijker is hoe een team werkt.

De succesvolste teams hanteren normen waardoor iedereen zich op zijn plek voelt. Teamleden hebben psychologische vrijheid nodig en moeten voelen dat ze op elkaar kunnen rekenen. Dit betekent dat iedereen in een team een gelijke stem moet hebben, zich gehoord moet voelen en ongeveer even lang aan het woord moet zijn. In dit geval gaat het er overigens niet om dat teamleden ook daadwerkelijk ergens een stem in hebben, maar dat iedereen zich gehoord voelt. De sfeer en gevoelens binnen een team zijn dus uiterst belangrijk. Teamleden die sociaal fijngevoelig zijn hebben een intuïtief begrip voor de behoeften van elkaar en kunnen hier beter rekening mee houden, waarmee zij de productiviteit en slimheid van hun team (collectieve intelligentie) verhogen. Dit is opvallend omdat organisaties er vaak vanuit gaan dat je een perfect team creëert door de beste supersterren bij elkaar te zetten. Maar als je een team middelmatige krachten neemt en je leert ze op een goede manier met elkaar werken, dan zullen ze dingen doen die een superster nooit voor elkaar zal krijgen. Door een hoge collectieve intelligentie is de som van de groep groter dan de intelligentie van de afzonderlijke individuen. Een team functioneert dus beter als de leden sociaal sensitief zijn en er een open sfeer heerst binnen de groep.

Wat betekent dit voor jouw team en organisatie?

Als teamleider en teamlid kun je op verschillende manieren sociaal bewust worden en aandacht besteden aan jouw team zodat jullie beter gaan presteren. Zorg er bijvoorbeeld voor dat alle teamleden ongeveer even lang aan het woord zijn, zodat iedereen de kans krijgt om iets te zeggen en een evenredige bijdrage levert aan het gesprek. Als teamleider is het belangrijk dat je het juiste voorbeeldgedrag geeft. Dit betekent bijvoorbeeld dat je teamleden tijdens een gesprek niet onderbreekt, maar dat je actief luistert. Laten merken dat je luistert kan bijvoorbeeld door kort samen te vatten wat er gezegd is. Een teamgesprek zou pas afgesloten moeten worden nadat iedereen hun zegje heeft gedaan. Vraag aan het einde bijvoorbeeld nog even aan de personen die minder gehoord zijn of zij nog aanvullingen hebben. Teamleiders kunnen psychologische vrijheid stimuleren door teamleden die ontdaan zijn aan te moedigen om hun frustraties te uiten en de andere leden van het team aan te moedigen om onbevooroordeeld te reageren. In plaats van conflicten te verdoezelen is het belangrijk dat er een open teamdiscussie ontstaat. Houdt dus eens extra rekening met de gevoelens en sfeer binnen de groep, zodat iedereen zich kan uitspreken en de collectieve intelligentie van jouw team stijgt.

Wil je jouw team versterken maar kun je hier nog wel wat hulp bij gebruiken?
Organiseer een Team Up workshop en laat je prikkelen door onze trainers.

Bron: The New York Times
Illustratie: James Graham

Heb je hier vragen over? Bel Jobtraining op 0204230603 of mail ons.