Skip to main content

Nick van der Meulen; onderzoeker aan de Erasmus universiteit en Universiteit van Amsterdam, heeft samen met het wereldberoemde innovatieve Massachusetts Institute of Technology (MIT) onderzoek gedaan naar de succesfactoren van de digital workplace. In een Jobtraining outside-in sessie deelde hij zijn bevindingen met ons.

De turbulente, snel veranderende wereld vraagt van organisaties om zich aan te passen. Vaste werkplekken, hiërarchische structuren en afgebakende functies en rollen maken plaats voor een meer agile manier van werken; de digital workplace is de werkplek van de toekomst. Nick en het MIT onderzochten bij 27 multinationals over de hele wereld wat er nodig is voor succes in het digitale tijdperk. Hij ontdekte de 6 succesfactoren van de digitale werkplek.

  • Space; De fysieke werkomgeving.
  • Systems; IT en mailsystemen.
  • Social; De connectie met anderen.
  • Symbols; Een gedeelte visie en richting.

De eerste 4 S-en maken het werken in een complexe, dynamische en vaak ongestructureerde werkplek gemakkelijker. Zo moeten de digitale systemen het werken op afstand kunnen faciliteren, moet de connectie met anderen aanwezig blijven en is het belangrijk dat de neuzen één kans op staan middels een heldere visie en missie die gevoeld wordt door iedereen.

De twee échte sleutels tot succes bleken echter de twee ‘culturele’ factoren:

  • Sustaining Leadership; betrokken leiderschap waarbij de manier van werken continu wordt aangepast om de digitale werkplek in stand te houden en medewerkers te ondersteunen.
  • Systemic learning; continu leren door real-time experimenteren en feedback als onderdeel van het werkproces.

Wanneer wordt voldaan aan deze 6 factoren veranderd een werkplek met digitale aspecten naar een daadwerkelijke digitale werkplek. Naast deze kernpunten bracht Nick samen met MIT in kaart wat de belangrijkste voorwaarden zijn om de digital workplace te laten slagen:

1) Zorg voor een zo hoog mogelijke transparantie in de organisatie

2) Zorg voor een goede balans tussen vertrouwen en controle (leidinggevenden)

3) Stel medewerkers in staat om autonoom te kunnen werken

4) Creëer een leercultuur waarin fouten gemaakt mogen worden

5) Zorg voor een werkomgeving waarin samenwerking wordt gestimuleerd 

Als trainingsbureau zien wij de noodzaak van deze aspecten, niet alleen voor organisaties die volledig willen digitaliseren, maar voor elke organisatie die wil overleven in de huidige wereld. Wij helpen o.a. managers zich te ontwikkelen tot leiders en helpen organisaties om een leercultuur te ontwikkelen.

Heb je hier vragen over? Bel Jobtraining op 0204230603 of mail ons.